Placeholders logotyp, till startsidan

Icke-spridning

En uppgift för Säkerhetspolisen är att arbeta med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Detta är ett arbete som sker i nära samverkan med andra myndigheter.

Sverige förespråkar att begränsa tillgång till och vidare spridning av massförstörelsevapen. Detta innebär att Sverige har till uppgift att förhindra att produkter och kunskap förs ut ur landet och vidare till andra stater. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår även att förhindra att obehöriga icke-statliga aktörer kommer över kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen (CBRN).

Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka att detta sker. Riktade informationskampanjer är ett effektivt medel för att uppnå effekt.

Målet är att förhindra att svenska företag och lärosäten medvetet eller omedvetet bidrar till andra länders massförstörelsevapenprogram.

Anskaffning i Sverige

Målet för Säkerhetspolisen är att förhindra anskaffningsförsök och detta sker främst via aktiva åtgärder kopplade till information.

Möjligheterna för Säkerhetspolisen, andra rättsvårdande myndigheter och exportkontrollmyndigheter att upptäcka denna kriminalitet innefattar intensivt underrättelsearbete, delgivning av information och tätt samarbete.

Informationsblad

Ta del av vårt informationsblad om rysk teknikanskaffning Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB).

Senast ändrad

 17 april 2023

Massförstörelsevapen

Dela denna artikel

Massförstörelsevapen

  • Massförstörelsevapen avser kärnvapen, biologiska och kemiska vapen samt vapenbärare som till exempel ballistiska robotar och kryssningsrobotar.
  • Massförstörelsevapen benämns även som ABC-vapen eller CBRN-vapen.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor